Cronologia

1705 Primera constància per escrit de l'existència d’armats a Mataró.

1724 Incorporació de gorgeres a la vestimenta d’armats.

1780 Escrit de despeses per actualitzar la vestimenta d’armats.

1802 Es reforma vestimenta i augmenta el maniple amb més armats.

1808 Paralització d'activitats per la “Guerra del Francès" fins 1814 .

1814 Retornen les processons a Mataró amb els armats el Dijous Sant.

1825 Custodien el Misteri del Sant Sepulcre i son anomenats “Caps de ferro”.

1845 Es deixen de fer processons i activitats per problemes econòmics.

1863 Joves de ”Societat de Sant Vicenç de Paül” fan d’armats .

1877 Es lloga vestuari d’armat per estar malmès el que hi ha.

1902 Joves del “Circulo Católico de Obreros” fan d’armats.

1909 Alguns pescadors de Mataró son pagats per fer d’armats.

1922 Joves del "Foment Mataroní” fan d’armats.

1924 Creació de la "Comissió Pro-Armats" amb lloguer de vestuari.

1927 Compra de vestuari per 24 soldats romans.

1928 S'incorpora un Centurió romà a cavall i es modifica el maniple.

1931 La pluja fa desistir de fer la processó de Dijous Sant
      • Paralització d'activitats en motiu de la II República i la guerra.

1940 Capità Manaia del Maniple 1940–1952 Josep Mitjans.
     El maniple popular està format per ex-socis del "Foment Mataroní". 
      • Es tornen a fer processons a Mataró.

1952 Capità Manaia del Maniple 1952–1962 Antoni Trenchs Ruiz

1954 El maniple es reuneix amb la “Venerable Congregació dels Dolors”. 
      • Es crea la “Secció Armats” com a congregants. 
      • President 1954–1955 Carles Mons Estrada.

1956 President 1956–1962 Emili Amorós Ballester.

1959 Es crea la Bandera i el Penó d’armats.

1962 Es compra nou vestuari als "Manaies de Girona".

1963 President 1963–1969 Joan Edo Pou. 
      • Capità Manaia 1963–1964 Salvador Esquerra Tuñí.

1964 Capità Manaia 1964–1970 Francesc J. Peláez San Francisco. 
      • El maniple creix a 50 congregants.

1970 La pluja impedeix fer la processo de Dijous Sant.
      • Desaparició de la Bandera i el Penó en un trasllat.

1971 Instaurat el "Concili Vaticà II" amb aplicació fins 1980.
      • President en funcions 1971–1980 Marcel·lí Llinàs Bas.
      • Sense Capità Manaia 1971–1980 prohibides les processons.

1981 President 1981–1983 Marcel·lí Llinàs Bas.
     Nou prever a Santa Maria Josep Lligades Vendrell ( 1980-1993).
     Nou maniple popular format per antics congregants
.
     Es fa reproducció de la Bandera extraviada al 1970.
     Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.

1982 II Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     1er Sopar Social en Honor als Padrins de la Bandera.

1983 Es torna a desfilar en Mataró amb motiu de “La Passió”.
     1ª representació “La Passió de Jesús” a l’Esplana Caputxines.
      III Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     S’instauren els “Premi Armat i Arnat” al Maniple.
     Premi Armat Jordi Llinàs Barrios.
     Premi Arnat Antoni Cisquer Gassau.
     II ed. Sopar Social
.

1984 Es Premi Armat Amadeu Miquel Llinàs Barrios.
     Premi Arnat Josep Mª Herrero Vidal.
     II Representació “La Passió de Jesús” a l’Esplana Caputxines.
     IV Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     Local per guardar el material golfes Restaurant Sant Bernat.
      III ed. Sopar Social.

1985 S’inscriu en el Registre Civil de la Generalitat de Catalunya.
     Creació Estatuts Civils d'Associació Armats de Mataró.
     President 1985–1988 Francesc Javier Peláez San Francisco.
     Premi Armat Francisco Javier Peláez Sant Francisco.
     Premi Arnat Joan Rovira Robè.
     III Representació “Misteri de la Passió” al Pati Col·legi Valldemia.
     Nou Director Josep Maria Cusachs.
     V Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     Participació a “La Passió” de Sala Cabanyes.
     Costellada d’Armats de Mataró a C ‘als Frares.
     IV Sopar Social a Restaurant Can Bruguera.
. 
1986 Premi Armat Albert Miquel Nogueres.
     Premi Arnat Joan Antoni Ferreras Alcaina.
     Desfilada a Roma i al Vaticà.
     Nomenament de "SOLDATS de PAU” per Joan Pau II.
     IV Representació “Misteri de la Passió” al Pati Col·legi Valldemia.
     VI Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     I Acte “ Homenatge a la Ciutat” a la Pl. de l’Ajuntament.
     Participació a “La Passió” de Sala Cabanyes.
     Costellada d’Armats de Mataró a C ‘als Frares.
     V Sopar Social Restaurant Sant Bernat.

1987 Premi Armat Jordi Roca Vallmajor.
     Premi Arnat Jordi Montia Cervera.
     Missa H. a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (I).
     V Representació “Misteri de la Passió” al Pati Col·legi Valldemia.
     VII Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     II Acte “ Homenatge a la Ciutat.
     Participació a “La Passió d’Art” de Sala Cabanyes.
     Participació amb estand a la Fira Comercial de Juny.
     Costellada d’Armats de Mataró a C ‘als Frares.
     VI ed. Sopar Social Restaurant Sant Bernat.

1988 President 1988–1993 Francesc. J. Peláez San Francisco.
     Banderer Honor  Marcel·lí Llinàs Bas.
     Premi Armat Joaquim Plana Fuentes.
     Premi Arnat Josep Gómez Valls..
     Medalla a Ll. Cuadrada Gallifa per la cura del material del 1926 al 1969.
     Missa H. a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts.(II).
     VIII Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     VI Representació “Misteri de la Passió” al Pati Col·legi Valldemia
     III Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
     Desfilada al Monestir de Montserrat.
     Participació a “La Passió” de Sala Cabanyes.
     Costellada d’Armats de Mataró a C ‘als Frares.
     VII Sopar Social a Restaurant Sant Bernat
.

1989 Banderer Honor Carles Mons Estrada.
     Premi Armat Josep Cebrián Rodríguez.
     Premi Arnat Francisco Castañares Salazar.
     Premi Constància Josep Maria Herrero Illa.
     Missa H. a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts. .(III).
     IX Participació Divendres Sant a la processó de Llavaneres.
     VII Representació “La Passió de Jesús” al Col·legi Valldemia.
     I Acte “Recollida de la Bandera", Pl. Santa Maria.
     IV Acte “ Homenatge a la Ciutat".
     Participació a “La Passió” de Sala Cabanyes.
     Costellada d’Armats de Mataró a C ‘als Frares.
     VIII Sopar Social a Restaurant Sant Bernat.

1990 Ingrés a Comissió de Setmana Santa de Mataró.
     Banderer Honor Lluís Rabassa Fuster.
     Premi Armat Antoni Graupera Graupera.
     Premi Arnat Rafael Soriano Gudiel.
     Missa H. a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (IV).
     VIII Representació Misteri Passió” Jesús, el Crist” Col·legi Valldemia.
     Nou Director Antoni Codina March.
     II Acte “Recollida de la Bandera".
     V Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
     I Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort” C/ E. Prat de la Riba.
     I Participació a la Processó Divendres Sant de Mataró.
     Participació 50 aniversari Manípul de C. de Jesús Crucificat de Girona.
     Costellada d’Armats de Mataró a l’Alfar Corredor.
     IX Sopar Social Restaurant Sant Bernat.

1991 Banderer Honor Emili Amorós Ballester.
     Premi Armat Joan Romero Coll.
     Premi Arnat Antoni Ars Garreta.
     Missa H. a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts.(V).
     IX Representació Misteri Passió” Jesús, el Crist” a l’Hort del Rector.
     III Acte “Recollida de la Bandera".
     VI Acte “ Homenatge a la Ciutat".
     II Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
     II Participació a la "Processó General" de Divendres Sant.
     Nou Local per guardar el material local de C/ S. Francesc d’Assis.
     X Sopar Social al Restaurant Sant Bernat.

1992 Banderer Honor Josep M. Banchs Roig.
     B. Honorífics: J.Puig Juñe, A.Cisquer Gassau i J.Riera Vives.
     Premi Armat Daniel Mataró Vidal.
     Premi Arnat Carles Aràbia Maltes.
     Missa H. a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (VI).
     X Representació Misteri Passió” Jesús, el Crist”  a l’Hort del Rector.
     Nou Director Passió Amadeu Miquel Llinàs Barrios.
     IV Acte “Recollida de la Bandera".
     VII Acte “ Homenatge a la Ciutat".
     III Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
     III Participació a la "Processó General".
     XI Sopar Social Restaurant Sant Bernat
.

1993 President 1993–1998 Francesc. J. Peláez San Francisco.
     Banderer Honor Esteve Raventós Viñals.
     Premi Armat Fermin Manchado Zambudio.
     Premi Arnat Joan Rovira Viñas.
     Nou Consiliari i prevere Mssn. Josep Colomer Busquets (1993-1998).
     Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (VII).
     XI Representació Misteri Passió” Jesús, el Crist” Basílica de Santa Maria.
     V Acte “Recollida de la Bandera".
     VIII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
     IV Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
     IV Participació a la "Processó General".
     XII Sopar Social Can Laru.

1994 Banderer Honor Francesc Barrera Puigví.
     Premi Armat Just Cabre Amorós.
     Premi Arnat Feliu Rovira Sánchez.
     Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts.(VIII).
     XII Representació “La Passió de Jesús” dins Basílica de Santa Maria.
     VI Acte “Recollida de la Bandera".
     IX Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
     I Processó “Nit de Silenci” la processó dels Armats.
     V Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
     V Participació a la "Processó General"
.

1995 Banderer d'Honor Antoni Trenchs Ruiz.
      • Premi Armat Joan Lluís Martin Báez.
      • Premi Arnat Ignasi López Fernández.
      • Premi Passió Jordi Romagosa Nebot.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts.(IX).
      • XIII Representació “La Passió, Jesús el Crist” dins Basílica de Santa Maria.
      • VII Acte “Recollida de la Bandera".
      • X Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • II Processó “Nit de Silenci”.
      • VI Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • VI Participació a la "Processó General".
               
1996 Banderer d'Honor Josep Cabré Solé.
      • Premi Armat Jordi Martí Gelabert.
      • Premi Arnat Gonzalo García Rubio.
      • Premi Passió Joan Rovira Robé.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (X).
      • XIV Representació “La Passió, Jesús el Crist” dins Basílica de Santa Maria.
      • VIII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XI Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • III Processó “Nit de Silenci”.
      • VII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • VII Participació a la "Processó General".
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.

1997 Banderer d'Honor Josep Colomer Busquets.
      • Premi Armat Jordi Martorell Aymerich.
      • Premi Arnat Jordi Llinàs Ortiz.
      • Premi Passió Albert Miquel Nogueras.
     Nou Consiliari i prevere mossèn Joan Barat Graell (1997-2011) .
     Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts ( XI ).
      • XV Representació “La Passió, Jesús el Crist” dins Basílica de Santa Maria.
      • IX Acte “Recollida de la Bandera”.
      • XII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • IV Processó “Nit de Silenci”.
      • VIII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • VIII Participació a la "Processó General".
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

1998 President 1998–2002 Albert Miquel Nogueras. 2004 Dimissió.
      • Banderer d'Honor Manuel Llinàs Barrios.
      • Premi Armat Joaquim Tudela Roy.
      • Premi Arnat Miguel Guillén Torres.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XII).
      • XVI Representació “La Passió, Jesús el Crist” dins Basílica de Santa Maria.
      • X Acte “Recollida de la Bandera".
      • XIII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • V Processó “Nit de Silenci”.
      • IX Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • IX Participació a la "Processó General".
      • Participació Via Crucis de Diumenge de Rams.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • Primera Participació als  “Pastorets”  de Sala Cabanyes
.

1999 Banderer d'Honor Salvador Maspoch Estany.
      • Premi Armat Anàstasi Codosal Jato.
      • Premi Arnat Toribio Gutiérrez Sánchez.
      • Premi Passió Francesc Ariño Perelló.
      • Premi Constància J. García Mairena, J. Montero Álvarez, R. Casas Solà.
      • Premi Torxa Oriol Benitez Fors.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XIII).
      • XVII Representació ““La Passió, Jesús el Crist”” Basílica de Santa Maria.
      • Nou Director Rafael Prats Claret.
      • XI Acte “Recollida de la Bandera".
      • XIV Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • Processó “Nit de Silenci”.
      • X Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • X Participació a la "Processó General".
      • Participació “Trobada General” a Banyoles 50 anys de Manaies.
      • Participació obre teatre “L’enterrament”  de Sala Cabanyes.
      • Primera Revista d’Armats de Mataró Núm 1.
      • Participació als  “Pastorets”  de Sala Cabanyes.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2000 Creació “Codi Regl. Intern” com a “Normes de Funcionament Intern”.
      • Banderer d'Honor Daniel Mataró Vidal.
      • Premi Armat Enric Miquel Boada.
      • Premi Arnat Josep Mª Arnau Sans.
      • Premi Passió Francisco Javier Peláez San Francisco.
      • Premi Constància a X. Vilalta Vidal, Fco. García Luque, J.M. Palau.
      • Premi Constància a F. Martorell Mora, M. Serra Xamani, M. Martín Soler.
      • Premi Constància, E. Turà Fàbregas, M.Mar Barbena García, R. Julià Juli.
      • Premi Torxa Marc Arnau Riera.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XIV).
      • XVIII Representació ““La Passió, Jesús el Crist”” al Teatre Monumental.
      • Nou Director Passió Ramon Blanch Puig.
      • XII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XV Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • VII Processó “Nit de Silenci”.
      • XI Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XI Participació a la "Processó General".
      • I Participació a la "Processó Prendiment" de Diumenge Rams.
      • Estrena de local "Castrum" a la antiga "Presó de Mataró".
      • Creació i Patent del Logo d’ Armats de Mataró.
      • Renovació material noves capes i túniques del Maniple.
      • II Revista d’Armats de Mataró.
      • Participació als  “Pastorets”  de Sala Cabanyes.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2001 BaBanderer d'Honor Josep M. Herrero Vidal.
     Premi Armat Josep Álvarez Guillen.
     Premi Arnat Eloi Turà Fàbregas.
     Premi Passió Maria Antonia Rancho Ruiz.
     Premi Constància A. Bellido Jiménez i MC. Mairena Leyva.
     Premi Torxa Marc Arnau Riera i Lictor Carles Monroy Pruna.
     Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XV).
     XIX Representació “La Passió, Jesús el Crist” al Teatre Monumental.
     Nou Director Passió Pere Vallmajor Reales.
     XIII Acte “Recollida de la Bandera".
     XVI Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
     VIII Processó “Nit de Silenci”.
     XII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
     XII Participació a la "Processó General".
     II Participació a la "Processó Prendiment" de Diumenge Rams.
     Participació I Trobada Comarques Barcelonines, Martorelles 15 anys.
     III Revista d’Armats de Mataró.
     Participació als  “ Pastorets”  de Sala Cabanyes.
     Participació IV Fira Ibero-Romana de Cabrera de Mar.
     Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2002 Reelecció President 2002–2006 Albert Miquel Nogueras. 2004 Dimissió.
     Banderer d'Honor Antoni Graupera Graupera.
     Premi Armat Joan Soler Parull.
     Premi Arnat Josep Mª Palau Albareda.
     Premi Passió Júlia Montero Álvarez i P. Infantil  Lluis Maymó Barrios.
     Premi Constància E. García Pera, M. López Parra i P. Fernández.
     Premi Torxa Marc Aitor Ricis i Lictor Jordi Cervantes Cervera.
     Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XVI).
     XX Representació “La Passió, Jesús el Crist” al Teatre Monumental.
     XIV Acte “Recollida de la Bandera".
     XVII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
     IX Processó “Nit de Silenci”.
     XIII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
     Suspensió per  pluja de "Processó General" de Divendres Sant.
     Participació X Trobada Comarques Tarragonines, Montblanc.
     Aprovades les “Desfilades com Patrimoni Cultural de la Ciutat”.
     IV Revista d’Armats de Mataró.
     Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2003 BActualització dels Estatuts de l’entitat.
      • Actualització del “Codi Reglament Intern”.
      • Banderer d'Honor Miquel Faja Sagalés.
      • Premi Armat Antonio Bellido Jiménez.
      • Premi Arnat Francisco García Luque.
      • Premi Passió Toribio Gutiérrez Sánchez i P. Infantil Esther Ariño Villa.
      • Premi Constància E. Casademunt Llobet i Sergi Trell Montaner.
      • Premi Torxa Alex Arellano Luna i Lictor Xavier García Mairena.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XVII).
      • XXI Representació “La Passió, Jesús el Crist” al Teatre del Casal.
      • Nou Director Francesc Constantí Domínguez.
      • XV Acte “Recollida de la Bandera".
      • XVIII Acte “ Homenatge a la Ciutat” primer cop de “Soldats de Pau”.
      • X Processó “Nit de Silenci”.
      • XIV Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XIII Participació a la "Processó General".
      • V Revista d’Armats de Mataró.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2004 President 2004–2005 Anastasi Codosal Jato. -Junta Gestora-.
      • Banderer d'Honor Miquel Serras Xamani.
      • Premi Armat Joan Soler Parull.
      • Premi Arnat Joan Cuenca Gómez.
      • Premi Passió Maria A. Boada Torrus i P. Infantil Marta Martorell Mora.
      • Premi Constància E. Gordillo Moreno i F. López Sánchez.
      • Premi Torxa Frcesc. Fernandez Baena i Lictor Jordi Graupera Fernández.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts ( XVIII).
      • XXII Representació “La Passió, Jesús el Crist” a la sala teatre d’ El Casal.
      • XVI Acte “Recollida de la Bandera".
      • XIX Acte “ Homenatge a la Ciutat” primer cop de la “La Gala”.
      • Processó “Nit de Silenci” suspesa per la pluja.
      • XV Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XIV Participació a la "Processó General".
      • Organització Trobada General a Mataró per commemorar 300 anys.
      • Partició a la Processó de Diumenge de Rams de Tortosa ( Tarragona ).
     I Participació a “VI Pessebre Vivent d’Òrrius” .
      • VI Revista d’Armats de Mataró.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2005 President 2005–2009 Anastasi Codosal Jato.
      • Banderer d'Honor Francesc Robert Graupera.
      • Premi Armat Pere Gené Carbonell.
      • Premi Arnat Jordi Romagosa Nebot.
      • Premi Passió Carol García Mairena Mora i P. Infantil Alex Arellano Roldán.
      • Premi Constància Ferran Samper Villanueva i Albert Pujol Llobet.
      • Premi Torxa Daniel Palomo Roldán i Lictor Carles Trell d’Elias.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XIX).
      • XXIII Representació “La Passió, Jesús el Crist” al Teatre Sala Cabanyes.
      • XVII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XX Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XI Processó “Nit de Silenci”.
      • XVI Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XV Participació a la "Processó General".
      • VII Revista d’Armats de Mataró.
      • Participació  X Fira Ibero - Romana de Cabrera de Mar.
      • Participació I “Magna Clebratio” de Soldats Romans de Badalona.
      • II Partició a “VII Pessebre Vivent d’Òrrius”.
      • Exposició “300 anys d’Armats de Mataró” a L’Ateneu.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2006 Banderer d'Honor Jaume Senegre Fontfreda.
      • Premi Armat Miguel Ángel Quijorna García.
      • Premi Arnat Albert Romero Ros.
      • Premi Passió ? .
      • Premi Constància ? .
      • Premi Torxa ?.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XX).
      • XXIV Representació “La Passió, Jesús el Crist” al Teatre Sala Cabanyes.
      • XVIII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXI Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XII Processó “Nit de Silenci”.
      • XVII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XVI Participació a la "Processó General".
      • Compra i creació Optiada Juvenil al Maniple amb 6 equipacions.
      • Participació a la primera " Mostra d'entitats" de Mataró Mar.
      • Participació II “Magna Clebratio” de Soldats Romans de Badalona.
      • Desfilada Cementiri Caputxins per inaugurar restes romanes.
      • III Partició a “VIII Pessebre Vivent d’Òrrius”.
      • VIII Revista d’Armats de Mataró.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector
.

2007 Banderer d'Honor Francisco Castañares Salazar.
      • Premi Armat Didac Benítez Cantero.
      • Premi Arnat Rafael Llibre Tur".
      • Creació Insígnia per soci/a “Pin de Plata” i “Pin d’Or”.
      • Pin d’Or de 50 anys soci o més a : E. Amorós Ballester, J.Ma. Banchs Roig.
            • A. Parull Cabot, LL. Rabassa Fuster, M. Llinàs Barrios.
      •        • J.Ma. Herrero Vidal, Fco.J. Peláez San Francisco.
•      •       • Fcesc. Castañares Salazar, a A. Llinàs Barrios i J. Vallmajor Reales.
      • Pin de Plata de 25 anys o més a : J. Gómez Valls, J-Llinàs Barrios.
             •  Fcesc. Vilalta Plaja, J. Cabré Amorós, J.A. Ferreras Alcaina.
      •        •  Fco. Ruíz García, Ll.A. Majuelo Almirante, J.A. Majuelo Almirante,.
      •        • E. Rovira Robé, F. Rovira Viñas, J. Tudela Roy, A. Graupera Graupera.
      •        • J. Plana Fuentes, C. Roca Oromí. F. Serra Rosselló, R. Vera Amuedo .
      •       • M. Guillén Torres, I. López Fernández ,A. Miquel Nogueras.
      •        • R. Soriano Gudiel, J. Ramis Pujol, J. Soler Subirà, A. Tenas Abellón.
      • Premi Passió Fr. Constantí Dominguez  P. Infantil a Dani Palomo Roldán.
      • Premi Constància A. Ponsa Moreno i J. Gargallo Gómez,Fco Ruíz García.
      • J.M. Palau Albareda, M, Ariño Perelló, A Llinàs Ortíz.
      • Premi Torxa Xandro. Amohedo López,.
      • Premi Lictor M. Martinez Carballo i Premi Banda a M. Serras Xamani.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXI).
      • XXV Representació “La Passió, Jesús el Crist” al Teatre Sala Cabanyes.
      • Nou Director Passió Josep Maria Cusachs Clarà.
      • XIX Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XIII Processó “Nit de Silenci”.
      • XVIII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XVII Participació a la "Processó General.
      • Participació Trobada General Armats de la Sang de Lleida".
      • Compra restants 6 equipacions i completada Optiada Juvenil al Maniple.
      • Participació III “Magna Clebratio” de Soldats Romans de Badalona.
      • IV Partició a “IX Pessebre Vivent d’Òrrius”.
      • Participació a la Cavalcada de Reis.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • IX Revista d’Armats de Mataró.
      • Recuperació del Sopar XVIII Social Hotel NH Ciutat de Mataro (I)
.

2008 Banderer d'Honor Lluís Juvinyà Colomer.
      • Premi Armat Javier García Mairena.
      • Premi Arnat Xavier Vilalta Vidal.
      • Premi Passió Gonzalo García Rubio.
      • Premi Pin Plata Daniel Mataró Vidal.
      • Premi Pin Or Josep Gómez Valls, Jordi Llinàs Barrios i F. Vilalta Plaja.
      • Premi Constància J.M. Herrero Vidal, R. Moya Rubio i C. Trell de Elias.
      • Premi Torxa R. Benitez Fors.
      • Premi Lictor A. Pujol Llobet i Premi Banda J. Bellido Jiménez.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXII).
      • XXVI Representació “La Passió Últims dies de Jesús” al pati del Castrum.
      • Nou Director Passió Josep Maria Cusachs Clarà.
      • XX Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXIII Acte “ Homenatge a la Ciutat” a la Plaça Santa Anna.
      • XIV Processó “Nit de Silenci”.
      • XIX Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XVIII Participació a la "Processó General.
      • Trobada celebració 250 anys Armats de la Sang de Tarragona.
      • Participació Festa de Cultures Populars de Catalunya a Barcelona.
      • Segon Viatge per desfilar a Roma i en el Vaticà.
      • Participació "II Mostra d'entitats" de Mataró.
      • V Partició a “X Pessebre Vivent d’Òrrius”.
      • Participació a la Cavalcada de Reis.
      • Participació als  “ Pastorets”  de Sala Cabanyes.
      • Participació al Tres Tombs.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • X Revista d’Armats de Mataró.
      • XIV Sopar Social al Restaurant NH de Ciutat de Mataró (II)

             

2009 Actualització dels Estatuts de l’entitat.
      • Actualització del “Codi Reglament Intern”.
      • President 2009–2013 Albert Miquel Nogueras, 2011 Dimissió.
      • Instauració votació del Maniple per l’elecció de Capità Manaia.
      • Capità Manaia 2009–2013 Jordi Romagosa Nebot.
      • Banderer d'Honor Joan Antoni Ferreras Alcaina.
      • Premi Armat i Arnat primera vegada per votació del Maniple.
      • Premi Armat Jordi Cervantes Cervera.
      • Premi Arnat Joaquim Valls Mojedano.
      • Premi Passió Marcela Enrique Salgado.
      • Premi Pin Plata Jordi Llinàs Ortiz i Josep Riera Font.
      • Premi Constància J.M. Herrero Vidal i Jaume Alegre Cativiela.
      • Premi Torxa J. Quijorna Colomines.
      • Premi Lictor O. Benítez Fors i Premi Banda a M. Salicrú Julià.
      • Devolució d’un anònim de la "Bandera" extraviada al 1970.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXIII).
      • XXVII Representació “La Passió Últims dies de Jesús” al Pati del Castrum.
      •  XXI Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXIV Acte “ Homenatge a la Ciutat” a la Plaça Santa Anna.
      • XX Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • Substitució de la "Processó General” per Via Crucis per pluja.
      • Participació Processó " La Noche Morada" , Dijous Sant.
      • Participació XIV Fira Ibero-Romana de Cabrera de Mar.
      • Incorporació nova Cuirassa Capità Manaia emblema del Ajuntament.
      • Participació a la Cavalcada de Reis.
      • Participació als  “ Pastorets”  de Sala Cabanyes.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XI Revista d’Armats de Mataró.
      • XV Sopar Social a la Masia de Bartrés Llavaneres (III) l

2010 Banderer d'Honor Manuel Mas Estela.
      • Premi Armat Carles Trell de Elias.
      • Premi Arnat Eulogio Gordillo Moreno.
      • Pin d’Or a J. Cabré Amorós, J.A. Ferreras Alcaina, Fco Ruíz García.
      • Pin de Plata a E. Miquel Boada.
      • Premi Passió Paula Palomo Roldán.
      • Premi Constància Antoni Trenchs Mola i Feliu Rovira Sánchez.
      • Premi Optiada Juvenil  Albert García Grané Castrum.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts(XXIV).
      • XXVIII Representació “La Passió Últims dies de Jesús” al Pati del rector.
      • XXII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXV Acte “ Homenatge a la Ciutat” torna a la Pl. De l’Ajuntament.
      • XV Processó “Nit de Silenci”.
      • XXI Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XIX Participació a la "Processó General.
      • III Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Participació Trobada Comarques Gironines, Amer.
     VI Partició a “XI Pessebre Vivent d’Òrrius”.
     I Participació "XIII Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • Col·laboració a La Passió de Gent Gran del Parc.
      • Participació a la Cavalcada de Reis".
      • Participació als  “ Pastorets”  de Sala Cabanyes.
      • Participació XV Fira Ibero-Romana de Cabrera de Mar.
      • Participació "III Mostra d'entitats" de Mataró.
      • Botifarrada d’Armats de Mataró a pati del Castrum.
      • XII Revista d’Armats de Mataró.
      • XVI Sopar Social Hotel NH Ciutat de Mataró (IV).

2011 President en funcions 2011–2013 Jordi Llinàs i Barrios.
      • Banderer d'Honor Joan Soler Subirà.
      • Premi Armat Jordi Llinàs Ortiz.
      • Premi Arnat Antoni Espriu Prat.
      • Premi Passió Jordi Llinàs Barrios.
      • Pin de Plata a F. Mataró Sánchez, J. Jordan López, J.Ma. Mataró Sánchez.
         •  X. Mataró Sánchez, Fcesc. Pérez Lorenzo, J. Soler Parull.
         •  A. Fernando López, R. Llibre Tur, J. Martí Gelabert.
         •  E. Turà Fàbregas, J. Romagosa Nebot i X. Vilalta Vidal.
      • Premi Passió Actor Sergi Julià Grabulosa.
      • Premi Constància Roser de Elias Pujol, I. López Fernández.
     Nou Consiliari i prevere mossèn Segimon García Ramiro (2011-2018) .
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXV).
      • XXIX Representació “La Passió Últims dies de Jesús”.
      • Nou Director Passió Jordi Llinàs Barrios.
      • XXIII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXVI Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XVI Processó “Nit de Silenci”.
      • XXII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XX Participació a la "Processó General.
      • IV Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Participació Trobada Comarques Gironines, Amer.
      • Participació Fira Maremàgnum de Barcelona.
      • Participació XVI Fira Ibero-Romana de Cabrera de Mar.
      • VII Partició a “XII Pessebre Vivent d’Òrrius”.
     II Participació "XVI Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • Participació a la Cavalcada de Reis.
      • Col·laboració a La Passió de Gent Gran del Parc.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat.
      • Costellada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XIII Revista d’Armats de Mataró.
      • Creació del Blog elsarmatsdemataro.blogspot.com.
      • XVII Sopar Social Hotel NH Ciutat de Mataró (V).

2012 Banderer d'Honor Josep Gómez Valls.
      • Premi Armat Raul Navarro Herrero.
      • Premi Arnat Amador Ávalos Camacho.
      • Premi Passió Ernest Casademunt Llobet.
      • Pin de Plata a Josep Álvarez Guillén.
      • Premi Passió Fernando López Sánchez.
      • Premi Constància Joaquim Valls Mojedano i Ernest Casademunt Llobet
      • Premi Optiada Juvenil  Pau Cortés Plaza.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XVI).
      • XXX Representació “La Passió Últims dies de Jesús”.
      • XXIV Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXVII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XVII Processó “Nit de Silenci”.
      • XVII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXI Participació a la "Processó General.
      • V Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Participació "IV Mostra d'entitats" de Mataró.
      • Participació a Celebració Armats de Torredembarra per 50 anys.
     VIII Participació "XXIII Pessebre Vivent d'Òrrius".
     III Participació "XV Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • Participació a la representació del “Via Crucis” de Franz Liszt.
      • Participació a la Cavalcada de Reis.
      • Col·laboració a La Passió de Gent Gran del Parc.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat.
      • Botifarrada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XIV Revista d’Armats de Mataró.
      • XVIII Sopar Social Hotel Atenea  del Port de Mataró (VI).

2013 President 2013–2017 Rafael Llibre Tur.
      • Capità Manaia 2013–2017, reelecció Jordi Romagosa Nebot.
      • Banderer d'Honor Amadeu Miquel Llinàs Barrios.
      • Premi Armat Jordi Romagosa Nebot.
      • Premi Arnat Josep Riera Font.
      • Premi Passió Manel Martí Salt.
      • Pin de Plata a A. Gene Ariño, G. Garcia Rubio i M. Viñas Nogueroles.
      • Pin d’Or a Lüis Alberto Majuelo Almirante.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXVII).
      • XXXI Representació “La Passió Últims dies de Jesús” al Pati del Castrum.
      • Nou Director Passió Josep Riera Font.
      • XXV Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXVIII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XVIII Processó “Nit de Silenci”.
      • XXIV Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXII Participació a la "Processó General.
      • VI Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Participació a II Trobada Comarc. Barcelonines  a Martorelles per 30 anys.
     Compra de material nou per la Banda, timbals, caixes i bombo.
     XI Participació  "XIV Pessebre Vivent d'Òrrius".
      • Participació XVI ed. "Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • Participació a Fed. Grups Amateurs de Teatre se Catalunya a Barcelona.
      • Participació rodatge “ De Daciana a Llançà” Director Jordi Simón Argemí.
      • Participació a la Cavalcada de Reis.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat”.
      • Creació del “Casal d’estiu” dels armats”.
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró”.
      • Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Botifarrada d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XV Revista d’Armats de Mataró.
      • XIX Sopar Social Restaurant Gaudium de Mataró (VII) .

2014 Banderer d'Honor Just Cabré Amorós.
      • Premi Armat Rafael Illa Jiménez.
      • Premi Arnat Mario Martínez Carballo.
      • Premi Passió Judith Navarro Jordán.
      • Premi Optida Juvenil Oscar Giganto Arnaus i Jordi Navarro Jordán.
      • Pin de Plata a Joan Romero Coll, Albert Romero Ros i Mont. Ariño Perelló.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXVIII).
      • XXXII Representació “La Passió Últims dies de Jesús” Pati del Castrum.
      • XXVI Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXIX Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XIX Processó “Nit de Silenci”.
      • XXV Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXIII Participació a la "Processó General.
      • VII Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Participació “Via Crucis” org. per Cons. Gen. Germandats de Barcelona.
     X Participació "XV Pessebre Vivent d'Òrrius".
      • V Participació  "XVII Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • Primera Participació "Pessebre de Calella” d’Ass. Pa, Vi i Moltó 45 anys.
      • Participació "V Mostra d'entitats" de Mataró.
      • Participació a la Cavalcada de Reis.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat”.
      • II edició “Casal d’estiu” dels armats”.
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró”.
      • Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XVI Revista d’Armats de Mataró.
      • XX Sopar Social Restaurant Gaudium de Mataró (VIII).

2015 Banderer d'Honor Josep Vallmajor Reales.
      • Premi Armat Rubén Moya Rubio.
      • Premi Arnat Kevin Cortés Martínez.
      • Premi Passió Antoni Espriu.
      • Premi Optida Juvenil Sergi Horta.
      • Pin de Plata J. García Mairena, J. Martorell, J M Arnau , F. Machado.
      •     • i Jaume Dormuà, Toribio Gutiérrez i Antonio Bellido.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXIX).
      • XXXIII Representació “La Passió Últims dies de Jesús” a l’Hort del Rector.
      • XXVII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXX Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XX Processó “Nit de Silenci”.
      • XXVI Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXIV Participació a la "Processó General”.
      • VIII Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Participació a la “Processó de la Coronació” per el seu 25 aniversari.
      • Participació a la “Magna Processo Mare de D. dels Dolors de Bellpuig”.
      • Recuperació mida de llarg originals de totes les llances del Maniple.
      • Creació de les noves capes del Maniple.
     XI Participació "XVI Pessebre Vivent d'Òrrius".
      • VI Participació  "XVIII Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • III Participació "Pessebre Vivent de Calella” d’Ass. Pa, Vi i Moltó.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat”.
      • III edició “Casal d’estiu” dels armats”.
      • Exposició 310 anys Armats de Mataró a la Fundació Iluro.
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró”.
      • Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XVII Revista d’Armats de Mataró.
      • XXI Sopar Social Restaurant Atenea del Port de Mataró (IX).

2016 BBanderer d'Honor Jordi Llinàs Barrios.
      • Premi Armat a Antoni Trenchs.
      • Premi Arnat a Sergi Julià Grabulosa.
      • Premi Passió a l’entitat Armats de Mataró.
      • Premi Optida Armand Suari.
      • Pin de Plata a Juan Garcia Rubio i Jose A. Díaz Manzano.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXX).
      • XXXIV Representació “La Passió Últims dies de Jesús” a l’Hort del Rector.
      • Nou Director Joan Rovira Viñas.
      • XXVIII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXXI Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XXI Processó “Nit de Silenci”.
      • XXVII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXV Participació a la "Processó General.
      • IX Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Creació i compra de les 4 noves cuirasses per els Cavallistes.
     XII Participació "XVII Pessebre Vivent d'Òrrius".
      • V Participació XVIiI ed. "Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • IV Participació "Pessebre Vivent de Calella” d’Ass. Pa, Vi i Moltó.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Col·laboració 20e aniversari dels Capgrossos de Mataró.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat”.
      • Participació "VI Mostra d'entitats" de Mataró.
      • IV edició “Casal d’estiu” dels armats”.
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró”.
      • Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XVIII Revista d’Armats de Mataró.
      • XXII Sopar Social Restaurant Atenea del Port de Mataró (X).

2017 Actualització dels Estatuts de l’entitat.
      • Actualització “Reglament Codi Intern” del Maniple.
      • President 2017–2021 Joan Rovira Viñas. 2020 Defunció. ( A.C.S. ).
      • Capità Manaia 2017–2021 Rafael Llibre Tur.
      • Banderer d'Honor Luis Alberto Majuelo Almirante.
      • Premi Armat a Ernest Casademunt Moya.
      • Premi Arnat a Ferran Gudiel.
      • Premi Passió a Imma Martín Bermudo.
      • Premi Optida Armand Suari Guirao.
      • Pin de Plata a ?????.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXXI).
      • XXXV Representació “La Passió Últims dies de Jesús” a l’Hort del Rector.
      • XXIX Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXXII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XXII Processó “Nit de Silenci”.
      • XXVIII Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXVI Participació a la "Processó General".
      • IX Participació a la “Processó del Prendiment ".
      • Participació XXI Trobada Comarques Tarragonines Selva del Camp.
      • Participació "Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • V Participació "Pessebre Vivent de Calella” d’Ass. Pa, Vi i Moltó.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat”.
      • IV edició “Casal d’estiu dels armats".
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró”.
      • Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XIX Revista d’Armats de Mataró.
      • XXIII Sopar Social Restaurant Atenea del Port de Mataró (XI).

2018 Banderer d'Honor Climent Roca Oromí.
      • Premi Armat a David Montalbán Fernàndez.
      • Premi Arnat a Sergi Vives Salitchas.
      • Premi Passió a Armand Suari Guirao.
     Nou Consiliari i prevere mossèn Josep Rodríguez Fernández (2018-2022) .
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXXII).
      • XXXVI Representació “La Passió Últims dies de Jesús” a l’Hort del Rector.
      • XXX Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXXIII Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XXIII Processó “Nit de Silenci”.
      • XXIX Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXVII Participació a la "Processó General”.
      • XXI Participació a la “Processó del Prendiment ".
      • Participació XXI Trobada Comarques Tarragonines Selva del Camp.
      • Creació de la Reproducció del Penó que es va perdre al 1970.
     IX Participació "XXI Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
     XIII Participació "XVIII Pessebre Vivent d'Òrrius".
      • Participació "Pessebre Vivent d’Argentona” Escola les Fonts.
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat”.
      • Participació "VII  Mostra d'entitats" de Mataró.
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró”.
      • Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Recuperació Esmorzar del Maniple (I) Restaurant Sant Salvador.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XX Revista d’Armats de Mataró.
      • XXIV Sopar Social Restaurant Atenea del Port de Mataró (XII).

2019 Ingrés en la Federació Catalana de Passions.
      • Banderer d'Honor Ignasi López Fernández.
      • Premi Armat a Jose Antonio Díaz Manzano.
      • Premi Arnat no s’ha atorgat.
      • Premi Passió a ?? ..
      • Obsequi Placa en record a la feina feta a Lluis Jubinya.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXXIII).
      • XXXVII Representació “La Passió Últims dies de Jesús” a l’Hort del Rector.
      • XXX Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXXIV Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • XXIV Processó “Nit de Silenci”.
      • XXX Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXXVII Participació a la "Processó General”.
      • XII Participació a la “Processó del Prendiment ".
      • Participació a la “ Procesión del Silencio “ Dissabte de Gloria.
      • Participació XXII Trobada Comarques Tarragonines Selva del Camp.
      • Creació de les noves capes del Maniple.
      • X Participació. "XXII Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
     XIV Participació "XIX Pessebre Vivent d'Òrrius”.
      • II Participació "Pessebre Vivent d’Argentona”.
      • I Participació "Pessebre Vivent de Canet de Mar".
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat.
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró.
      • Presentació del llibre “ 1705-2017” d’Armats de Mataró.
      • Participació a la “ Presentació Cartell de Setmana Santa Mataró”.
      • Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Esmorzar del Maniple (II) Restaurant Sant Salvador.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XXI Revista d’Armats de Mataró.
      • XXV Sopar Social Restaurant Atenea del Port de Mataró (XIII).

2020 Copresidents 2020- 2021 D. Benítez Cantero i J. Valls Mojedano.
      • Missa H.M. D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts emesa TV(XXXIV).
      • Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.
      • I Participació a la Fira d’Esparraguera “ FIRA PASSIÓ” .
      • Creació de dos equipacions recreació històrica S. XVIII per “Antic Armat”.
      • XXII Revista d’Armats de Mataró .
.•  Els actes següents han estat SUSPESOS per instauració del PROCICAT.
      •
Banderer d'Honor Suspès per no haver-hi Maniple.
      • Premi Armat Suspès per no haver-hi Maniple.
      • Premi Arnat Suspès per no haver-hi Maniple.
      • Premi Passió Suspès per no haver-hi representació de la Passió.
      • Premi Optida Suspès per no haver-hi Maniple.
      • Premi Pin Plata i Or. Suspès per Restriccions Sanitàries.
      • Suspesa Representació “La Passió Últims dies de Jesús”.
      • Acte “Recollida de la Bandera" Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Acte “ Homenatge a la Ciutat” Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Processó “Nit de Silenci” Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort” Suspès.
      • “Processó General” Suspès Restriccions Sanitàries.
      • “Processó del Prendiment " Suspès Restriccions Sanitàries.
      • “Pessebre Vivent de Corró d’Avall"” Suspès Restriccions Sanitàries.
      • “Pessebre Vivent d'Òrrius". Suspès per Restriccions Sanitàries.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat” Suspès.
      • l’ Ofrena Floral 11 de setembre de Mataró Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments Suspès.
      • Esmorzar del Maniple Suspès per no haver-hi Maniple.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Sopar Social Suspès per Restriccions Sanitàries.

2021 President 2021- 2025 Joaquim Valls Mojedano.
      • Capità Manaia 2021 - 2025 Mario Martínez Carballo.
      • Banderer d'Honor Joan Cuenca Gómez.
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXXV).
      • Film “La Passió Últims dies de Jesús” Mataro Audiovisual TV ( XXXVIII).
      • Director Passió en funcions,  Joaquim Valls Mojedano.
      • Inclusió “Armat Antic” i “Marxa de l’Armat” a “Recollida de la Bandera”
      • XXXII Acte “Recollida de la Bandera” dins de la Basílica de Santa Maria.
      • Instauració Premi “Insígnia del Maniple” a l’acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • Imposició “Insígnia del Maniple” 50 anys en Maniple Feliu Rovira Viñas.
      • Imposició “Insígnia del Maniple” 25 anys o més en Maniple als presents:.
         • Juan Luis Martín Báez, Jordi Romagosa Nebot, Anastasi Codosal Jato.
         • Miquel Guillén Torres, Toribio Gutiérrez Sánchez, Eloy Turà Fàbregas.
         • Francisco Garcia Luque, J. Antonio Díaz Manzano, Rafael Llibre Tur.
         • Xavier Vilalta Vidal, Albert Romero Ros, Joaquim Valls Mojedano.
      • XXXV “Homenatge a la Ciutat” dos representacions a la Pl. Ajuntament.
      • XI Participació "XXIII Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • I Participació I ed. "Pessebre Vivent de Sta. Maria de Palautordera".
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró.
      • Participació a la campanya “Som les Entitats de Mataró. Coneixe'ns ” .
      • Participació. "Pessebre Vivent de Canet de Mar” .
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat.
      • XXIII Revista d’Armats de Mataró
.•  Els actes següents han estat SUSPESOS per normes del PROCICAT.
      •
Premi Armat a l’entitat en concepte de Superació.
      • Premi Arnat a l’entitat en concepte de Superació.
      • Premi Passió a l’entitat en concepte de Superació.
      • Premi Optida a l’entitat en concepte de Superació.
      • Premi Pin Plata i Or Suspès per Suspensió del acte d’entrega.
      • Processó “Nit de Silenci” Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort” Suspès Restric. Sanitàries.
      • "Processó General” Suspès Restriccions Sanitàries.
      • “Processó del Prendiment " Suspès Restriccions Sanitàries.
      • “Pessebre Vivent d'Òrrius". Suspès per Restriccions Sanitàries.
      •  “Pastorets “ de Sala Cabanyes Suspès Restriccions Sanitàries.
      • “Mataró per Càritas” de recollida aliments Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Esmorzar del Maniple Suspès per no haver-hi Maniple al complert.
      • Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró Suspès Restriccions Sanitàries.
      • Sopar Social Suspès per Restriccions Sanitàries.

2022 Banderer d'Honor Jordi Martí Gelabert.
      • Premi Armat Francisco Cortès Rodríguez.
      • Premi Arnat Sergi Vives Salitchas.
      • Premi Passió pòstum a Joan Rovira Viñas.
      • Pin de Plata a  D. Benítez Cantero, C. Trell de Ellias, C. García Mairena.
         •  S. Valls Llinàs, Mari Mairena Leiva, R. Illa Jiménez.
     Nou Consiliari i prevere mossèn Jordi Illa Carlos (2022-      ) .
      • Missa Honor a la M. de D. dels Dolors i sufragi dels nostres difunts (XXXVI).
      • XXXIX Representació “La Passió Últims dies de Jesús” a l’Hort del Rector.
      • Nou Director Passió Joaquim Capdevila Colomines.
      • XXXIII Acte “Recollida de la Bandera".
      • XXXVI Acte “ Homenatge a la Ciutat”.
      • Imposició “Insígnia del Maniple” +25 anys en Maniple a Jordi Llinàs Ortiz.
      • XXVI Processó “Nit de Silenci”.
      • XXXI Acte “Recollida Sant Crist de la Bona Mort”.
      • XXIX Participació a la "Processó General”.
      • XIII Participació a la “Processó del Prendiment”.
      • Participació "VIII Mostra d'entitats" de Mataró.
      • Asistencia a l’ Ofrena Floral al monòlit de Rafael Casanovas de Mataró.
      • Acte presentació Cartells i Revista a la Ciutat.
      • II Participació a la Fira d’Esparraguera “ FIRA PASSIÓ”.
      • Acte conjunt amb Sempervirens,Parc Central memòria J. Rovira Viñas.
      •
Col·laboració a la campanya “Mataró per Càritas” de recollida aliments.
      • Esmorzar del Maniple (III) Restaurant Atlantis de Mataró.
     Botifarrada x Càritas d’Armats de Mataró a l’Hort del Rector.
      • XXIV Revista d’Armats de Mataró.
      • XXI Sopar Social Restaurant Atenea del Port de Mataró (XIV.
      • PREVISTA XV Participació "XX Pessebre Vivent d’Òrrius".
      • PREVISTA XII
Participació "XXIV Pessebre Vivent de Corró d’Avall".
      • PREVISTA II Participació "II Pessebre Vivent de Palautordera” .
      • PREVISTA III Participació "Pessebre Vivent de Canet de Mar”.
      • PREVISTA Col·laboració als “ Pastorets “ de Sala Cabanyes.

La pàgina web d'Armats de Mataró utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació per a la pàgina web, així com emmagatzema les prèvies seleccionades per l'usuari durant la seva navegació. No utilitzem cookies per emmagatzemar o tractar dades de caràcter personal. Premi acceptar si considera seguir navegant. Més informació

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar