Avís Legal

Titularitat, l’objecte i l’àmbit d’aplicació del domini www.armatsdemataro.cat

S’informa en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), als usuaris que la titularitat d’aquest domini és de la Associació Armats de Mataró (en endavant Armats de Mataró), amb seu social al Carrer Sant Simó número 13 de la ciutat de Mataró amb el copi postal 08301, proveïda del CIF G58357443 inscrit en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya en qualitat de associació cultural sense ànim de lucre, amb el núm. 7778/B de la Secció 1ª i també consta inscrita en el Registre de l’Ajuntament de Mataró amb el núm. 106

El disseny i el desenvolupament de la pàgina web s’ha realitzat pel dissenyador gràfic, web i fotografía Victor Rodríguez

Les presents condicions d’ús de la web, www.armatsdemataro.cat, tenen com a objecte regular la posada a disposició i accés de forma gratuïta al públic en general de la informació cultural, institucional, social, així com dels productes i serveis d’Armats de Mataró o per tercers col·laboradors d’Armats de Mataró, que puguin ser d’interès per a l’usuari.

L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la pàgina web present, a excepció que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer els canvis adients amb caràcter retroactiu en les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, Armats de Mataró es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen en la nota legal present.

El mer ús i navegació per la web, així com el fet de sol•licitar informació o, al seu cas, identificar-se, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap tipus, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents, i al seu cas, de registre i contractació.

Galetes/Cookies definició i normativa

Una galeta o cookie és un fitxer que es descarrega en el t ordinador del usuari a l'accedir a determinadas páginas web. Les galetes permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l'usuari. 

Tipus de galetes

- Segons qui sigui l'entitat que gestioni el domini des d'on s'envien les galetes i tracti les dades que s'obtinguin, es poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

- Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador de l’usuari, podent tractar-se de galetes de sessió o galetes persistents.

- Existeix una altra classificació amb cinc tipus de galetes segons la finalitat per la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d'anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental. Es poden regular per l’enllaç de a la pàgina de protecció de dades de Google. 

Armats de Matarño utilitza en aquest web diversos tipus de galetes amb la única finalitat de millorar la navegació de l'usuari en aquest lloc web, sense cap tipus d'objectiu publicitari o similar. Totes les galetes, excepte la feta servir per Google Analytics, són temporals i desapareixen en tancar la sessió. Les galetes que puguin provenir dels enllaços o hipervincles d’altres entitats s’hauran de tractar des de la web enllaçada i Armats de Mataró declina qualsevol responsabilitat d’aquestes galetes i la seva utilització per tercers.

Acceptació de la Política de galetes

Com modificar la configuració de les galetes

Es pot restringir, bloquejar o esborrar les galetes utilitzant el navegador. En cada navegador l'operativa és diferent. Aquí es detallen els enllaços per a fer-ho amb alguns dels navegadors més populars:

Chrome  

Firefox 

Internet Explorer (en castellà) 

Safari (en anglès) 

Prestació del servei i informació subministrada

Armats de Mataró no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta es trobi lliure de virus, ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari. Armats de Mataró farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el que calgui per restablir les comunicacions i corregir els errors, tan aviat com en tingui notícia, dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts.

Armats de Mataró no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a Armats de Mataró, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloqueigs en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a Armats de Mataró, degudes a l’usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

En el cas que en algun moment es produís alguna errada a la informació publicada a la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. Així mateix, és possible que els continguts de la web es puguin mostrar, en ocasions, com a informació provisional.

Propietat intel·lectual i industrial i Hipervincles o “Links” i la responsabilitat

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis font i resta de continguts inclosos a la web són propietat d’Armats de Mataró, que en disposa al seu cas del dret d’ús i explotació i, en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent en cada moment. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualssevol dels continguts (text, "logotip", imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web d’Armats de Mataró, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb la prèvia aprovació d’Armats de Mataró, que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

Entre els seus continguts, el portal d’Armats de Mataró inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb objecte de facilitar l’accés de l’usuari a informació bescanviable a través d’Internet. No obstant això, Armats de Mataró no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i altres webs alienes a Armats de Mataró. Els enllaços facilitats al web del d’Armats de Mataró tenen finalitats informatives per a l’usuari d’aquesta web, però en cap cas situa a Armats de Mataró en una posició de garant i/o de part ofertant dels serveis i/o informació que es puguin oferir per tercers per mitjà dels enllaços.

Segons l’anterior, Armats de Mataró declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. Armats de Mataró no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un "link" a la web www.armatsdemataro.cat. No obstant, la utilització de "links" a altres pàgines web no suposa, de cap manera, responsabilització ni apropiació del contingut d'aquestes, i no es pot entendre, tampoc, que es produeix cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i informacions que s'hi realitzin. S’aconsella els visitants a les altres pàgines web esmentades que consultin les eventuals condicions legals que s’hi exposin.

Queda expressament prohibida la introducció d’hipervincles amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes Armats de Mataró, que permetin l’accés a la web d’Armats de Mataró sense consentiment i/o autorització expressa prèvia. En tot cas, l’existència d’hipervincles a llocs web aliens a Armats de Mataró, no implicarà en cap cas l’existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s’estableixi l’hipervinculat, ni l’acceptació per part d’Armats de Mataró dels seus continguts, opinions, ni serveis.

Armats de Mataró no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

 • El funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, els continguts o els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • La prestació o la transmissió de la informació, els continguts o els serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, la licitud i la fiabilitat dels continguts i els serveis existents en els llocs enllaçats.
 • L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, l'emmagatzematge i la posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel•lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per tercers.
 • La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.
Condicions d'ús per part dels usuaris. Política de privacitat, protecció de dades de caràcter personal

L’accés a la pàgina web www.armatsdemataro.cat, és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari s’obliga a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’hi ofereixin, de forma diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals presents, i les advertències especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes o a la web, i a obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir-ne, danyar-ne o deteriorar-ne el normal funcionament, els béns i drets d’Armats de Mataró, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés al portal web així com el seu ús als menors d’edat i/o tutelats sense el consentiment exprés dels seus tutors o representants legals.

Concretament, durant la utilització de la web www.armatsdemataro.cat, l’usuari s’obliga a:

No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hipervincle, el web ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per la persona d’Armats de Mataró amb poder suficient a tals efectes.
No suprimir, eludir o manipular el "copyright" i la resta de dades que identifiquen els drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els continguts.
No alterar, re-programar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol raó es considerarà una còpia no autoritzada.
No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, qualsevol informació o material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d'aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, a qualsevol dels serveis, o a qualsevol dels equips, sistemes o xarxes, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o en general a qualsevol tercer.
No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la web, i no utilitzar-ne els continguts i la informació per remetre publicitat, per enviar missatges amb qualsevol altre finalitat comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent-hi la utilització, en el seu cas, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics enllaçats a la web, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercers.

En compliment de les disposicions legals vigents, l’adreça IP dels usuaris es guarda pel període de temps que es determina jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En el cas que es publiquessin continguts o es fessin comentaris que es poguessin considerar faltes o delictes, els administradors de la web podran bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.

Generalment, la utilització dels serveis de la web no exigeix la subscripció o el registre previ dels usuaris. Ara bé, hi ha serveis, com la pestanya de Contacte en els quals és necessari identificar-se. Aquesta identificació es farà de la manera que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades a les notes legals dels formularis.

A tals efectes, l’usuari  serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. Armats de Mataró no es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades proporcionades per l’usuari i les seves dades seran esborrades una vegada acabada la resolució del motiu del contacte.

Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que faci servir a tal efecte les dades proporcionades en motiu del contacte.

Armats de Mataró vetllarà en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i recaptarà únicament de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal. Garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer.

L'Usuari podrà remetre a Armats de Mataró les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina web. Els formularis estan obligats a la corresponent política de privacitat on s’informa del tractament de les seves dades de caràcter personal, les finalitats del tractament, com exercir els seus drets, etc.

En qualsevol cas, si tingués qualsevol dubte sobre el tractament de les dades personals per part d’Armats de Mataró, pot posar-se en contacte amb el nostre Secretari, a l'adreça postal indicada en l'apartat “Titularitat del domini www.armatsdemataro.cat”, o bé per correu electrònic a l'adreça info@armatsdemataro.cat.

Exempció de responsabilitat d’Armats de Mataró, consultes, queixes i/o reclamacions, legislació aplicable i jurisdicció

Armats de Mataró en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, tota vegada que ni pot ni ha de garantir-les: 

 1. possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; 
 2. ús per part de tercers d’elements propietat d’Armats de Mataró que confonguin la seva personalitat; 
 3. infraccions dels drets de propietat industrial i intel•lectual per part de tercers; 
 4. incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris del web ww.armatsdemataro.cat; 
 5. manca de funcionament del web o d’algun dels seus serveis per causes alienes a Armats de Mataró; 
 6. conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades d'aquest.

Armats de Mataró no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l'ús dels serveis i els continguts accessibles des del portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que Armats de Mataró no controla l'autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a Armats de Mataró , a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com:

 • Presencialment o per correu postal a l’adreça detallada aTitularitat del domini www.armatsdemataro.cat”
 • Correu electrònic: info@armatsdemataro.cat

Les condicions legals presents es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o l'aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, al seu cas, coneixeran l’assumpte, seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de l’usuari.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts, se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

La pàgina web d'Armats de Mataró utilitza cookies pròpies i de tercers per facilitar la navegació per a la pàgina web, així com emmagatzema les prèvies seleccionades per l'usuari durant la seva navegació. No utilitzem cookies per emmagatzemar o tractar dades de caràcter personal. Premi acceptar si considera seguir navegant. Més informació

Los ajustes de cookies en esta web están configurados para «permitir las cookies» y ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues usando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en «Aceptar», estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar